Dnia 28 września 2016 r. (w środę) o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia „Błękitna Fala”, które odbędzie się u Pani Prezes Agnieszki Czupajło w miejscowości Bielkowo 49.   Temat spotkania, to organizacja Balu Andrzejkowego 2016 oraz aktualne sprawy bieżące.   Wszystkich zainteresowanych członków organizacją Balu serdecznie zapraszamy.   Joanna Noworolnik Sekretarz Zarządu

  UWAGA!!!   Zajęcia taneczne prowadzone przez Panią Ewelinę Nizgorską odbędą się 23 września 2016 r. (w piątek) w godzinach 13.00 – 14.15 na sali gimnastycznej.   Kolejne spotkania będą odbywały się w każdy piątek od godziny 13.00 do 14.15. Zajęcia finansowane są w ramach projektu Stowarzyszenia „Błękitna Fala” z funduszy Gminy Darłowo „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu w 2016 r.”  

Drodzy Rodzice i kochane Dzieci!   W związku z czasową niedyspozycją Pani Ilony prowadzącej zajęcia z Judo (Pani Ilona miała 12 września operację i musi przez okres miesiąca odpoczywać) zajęcia zostają przesunięte na termin późniejszy, o którym oczywiście zainteresowanych poinformujemy.   Jednocześnie zajęcia z TOP TOYS prowadzone przez Panią Ewelinę zostaną przesunięte na inny dzień w tygodniu, ponieważ ze względu na plan lekcyjny nie są możliwe do przeprowadzenia w środę […]

Zbliża się wielkimi krokami rok szkolny 2016/2017, czas więc na podsumowanie działalności Stowarzyszenia „Błękitna Fala” w 2015 r. i w roku szkolnym 2015/2016 na rzecz dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbkach.   W roku 2015 udało nam się zrealizować następujące zadania: „Bal Kopciuszka 2015” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach z Odziałem Przedszkolnym – poniesiony koszt 3.043,63; Dofinansowanie biblioteki szkolnej – zakup lektur […]

Stowarzyszenie „Błękitna Fala” przeprowadziło dnia 9 sierpnia 2015 roku zbiórkę publiczną nr 2015/3032/OR na rzecz dzieci i młodzieży Szkół w Dąbkach podczas Festynu „Cysterskiego” w Bukowie Morskim. Dzięki ludziom dobrej woli udało nam się zebrać kwotę 1.268,99 zł, która została w całości przeznaczona na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży z klas V-VI S.P. oraz II – III Gimnazjum z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i przyroda. Koszt zakupu podręczników […]

Dnia 29 grudnia 2015 r. została zakończona zbiórka publiczna nr 2015/3030/OR, która trwała od 06 sierpnia,  jako pomoc dla Kasi z Gleźnowa z przeznaczeniem funduszy na zakup specjalistycznego wózka oraz rehabilitację. Dzięki ludziom dobrej woli udało nam się zebrać kwotę 1.025,30 zł, która w całości zostanie przeznaczona dla Kasi. Również w sierpniu 2015 r. Stowarzyszenie „Błękitna Fala” przeznaczyło kwotę 3.000,00 zł z własnych funduszy w ramach akcji pomocy dla Kasi. […]

Nasze Stowarzyszenie przygotowało i złożyło wniosek na zadanie publiczne Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej i sportu w 2015 r.”. Otrzymaliśmy dotację z Gminy Darłowo na projekt „Taniec to zdrowie” w wysokości 5000 zł.  Zajęciami objęte zostały dzieci z Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach.  Od kwietnia do czerwca 2015 r. odbyła się I tura zajęć,  zaś w nowym roku szkolnym 2015/2016 od września do końca listopada – II tura.  Całe zadanie opiewa na kwotę […]

W imieniu Stowarzyszenia „Błękitna Fala”, Proboszcza ks. Dominika Gzieło z Parafii w Bukowie Morskim oraz Rady Parafialnej składamy serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe na zakup nowych ławek w Kościele w Bukowie Morskim.    Serdecznie dziękujemy Panu Mariuszowi Urbanowicz z Sanatorium „Dukat” w Dąbkach (kwota 1000,00 zl), Państwu Joannie i Edwardowi Wiemann z Dąbek (kwota 200,00 zł), Państwu Barbarze i Romanowi Gut z Dąbek (kwota 150,00 zł) , Centrum Medycznemu HCP […]

Dnia 16 stycznia 2015 r. odbył się już po raz drugi dla dzieci ze Szkoły w Dąbkach „Bal Kopciuszka”, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Błękitna Fala” przy współpracy w Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich wraz z Oddziałem Przedszkolnym w Dąbkach. Do wspaniałej zabawy zapraszał dzieci zespół muzyczny Pani Kariny i Sary a piękny Kopciuszek (w osobie pani Justyny Bindas) oraz fantastyczny Muszkieter (w osobie pani Justyny Huba) porywał […]

Podczas listopadowej zbiórki kościelnej w miejscowości Dąbki i Bukowo Morskie na rzecz Oliwki Maślanka, udało się zebrać kwotę 1.864,59 zł. W miesiącu grudniu 2014 r. kwota ta została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych do pracy nauczyciela z Oliwką, oraz na zakup kolorowej szafki na przechowywanie tych pomocy. Pragniemy jeszcze raz w imieniu własnym oraz Oliwki wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie zbiórki serdecznie podziękować. Zarząd Stowarzyszenia „Błękitna Fala”