Podczas listopadowej zbiórki kościelnej w miejscowości Dąbki i Bukowo Morskie na rzecz Oliwki Maślanka, udało się zebrać kwotę 1.864,59 zł. W miesiącu grudniu 2014 r. kwota ta została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych do pracy nauczyciela z Oliwką, oraz na zakup kolorowej szafki na przechowywanie tych pomocy.

Pragniemy jeszcze raz w imieniu własnym oraz Oliwki wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie zbiórki serdecznie podziękować.

Zarząd

Stowarzyszenia „Błękitna Fala”