Nasze Stowarzyszenie przygotowało i złożyło wniosek na zadanie publiczne Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej i sportu w 2015 r.”. Otrzymaliśmy dotację z Gminy Darłowo na projekt „Taniec to zdrowie” w wysokości 5000 zł.  Zajęciami objęte zostały dzieci z Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach.  Od kwietnia do czerwca 2015 r. odbyła się I tura zajęć,  zaś w nowym roku szkolnym 2015/2016 od września do końca listopada – II tura.  Całe zadanie opiewa na kwotę 5.699,99 zł.  Dzieci podczas zajęć mogą nauczyć się współpracy w grupie, odprężyć po zajęciach szkolnych,  jak również podczas przyjemny wysiłek fizyczny trochę się zrelaksować .  Z Urzędu Gminy Darłowo otrzymaliśmy 5000,00 zł, pozostała kwota (699,99 zł) zostanie dopłacona z własnych środków Stowarzyszenia „Błękitna Fala”.

 Dzieci będą miały możliwość korzystania z zajęć tanecznych jeszcze w miesiącu grudniu 2015 r. i w styczniu 2016 r. Koszt  zajęć zostanie pokryty z własnych środków Stowarzyszenia. Będzie to koszt w granicach około  2.200,00 zł.

Dziękujemy Pani Dyrektor i wszystkim Nauczycielom Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbkach za wszelką pomoc w organizowanym zadaniu publicznym.

 

Serdecznie pozdrawiamy

Zarząd Stowarzyszenia „Błękitna Fala”