Dnia 29 grudnia 2015 r. została zakończona zbiórka publiczna nr 2015/3030/OR, która trwała od 06 sierpnia,  jako pomoc dla Kasi z Gleźnowa z przeznaczeniem funduszy na zakup specjalistycznego wózka oraz rehabilitację. Dzięki ludziom dobrej woli udało nam się zebrać kwotę 1.025,30 zł, która w całości zostanie przeznaczona dla Kasi.

Również w sierpniu 2015 r. Stowarzyszenie „Błękitna Fala” przeznaczyło kwotę 3.000,00 zł z własnych funduszy w ramach akcji pomocy dla Kasi. Pieniądze zostały przelane na konto Fundacji „Zdążyć z Pomocą”, której podopieczną jest Kasia.

Z całego serca chcieliśmy podziękować Pani Marzenie Drzewuckiej z Dąbek i Panu Henrykowi Noworolnik z Bukowa Morskiego za możliwość przeprowadzenia zbiórki w ich sklepach.  Wszystkim, którzy włączyli się w akcję serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. 

Zarząd Stowarzyszenia „Błękitna Fala”