Stowarzyszenie „Błękitna Fala” przeprowadziło dnia 9 sierpnia 2015 roku zbiórkę publiczną nr 2015/3032/OR na rzecz dzieci i młodzieży Szkół w Dąbkach podczas Festynu „Cysterskiego” w Bukowie Morskim. Dzięki ludziom dobrej woli udało nam się zebrać kwotę 1.268,99 zł, która została w całości przeznaczona na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży z klas V-VI S.P. oraz II – III Gimnazjum z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i przyroda. Koszt zakupu podręczników wyniósł 2010,20 zł. Z własnych środków Stowarzyszenie dopłaciło do tego przedsięwzięcia kwotę 741,21 zł. Dzięki tej akcji tornistry szkolne dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbkach chociaż troszeczkę zostały odciążone. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom ze Stowarzyszenia, które upiekły przepyszne ciasta na ten cel, jak również Panu Henrykowi Noworolnik – radnemu Gminy Darłowo za wsparcie i pomoc w reklamowaniu całej akcji.

Z całego serca dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia „Błękitna Fala”